Make your own free website on Tripod.com
Ultrasonografi (US):

İnsan kulağının duyabileceği sınırdan çok daha yüksek frekanstaki ses dalgalarının (Ultrason) farklı dokulardan geçerken bir bölümünün yansıması temeline dayanır. Yansıyan ses dalgaları kaydedilerek incelenen bölgenin amplitüd şeklinde grafiği (A Tarama), iki boyutlu kesitsel görüntüsü (B Tarama) veya hareketli bir grafiği (M Tarama) elde edilebilir. Görüntü statik veya dinamik (real-time) olabilir.

Ultrasonografinin hareket eden cisimlerden yansırken frekans değişikliği göstermesi temeline dayanan Doppler yöntemiyle de akım analizi yapılabilmektedir.

Ultrasonografi başlıca yumuşak dokuları inceleyen bir yöntemdir. İncelenen dokunun morfolojisi yanısıra herhangi bir lezyonun sıvı yada solid ayırımını çok iyi yapabilmektedir. Kemik dokuyu ve hava içeriğini aşamaması önemli dezavantajlarını teşkil etmektedir.


hastalıklar