Make your own free website on Tripod.com
Ürografi:
Genel Bilgiler:

Topluca Üriner Sistem adı verilen, böbrekler, her iki üreter (böbreklerden idrar torbasına kadar uzanan idrar yolları) ve idrar torbasının (mesane), damardan kontrast madde verilerek elde edilen görüntüleme amaçlı tetkikine, ürografi adı verilir.

Hasta, röntgen masasına sırt üstü yatar vaziyette iken, kolundaki her hangi bir damardan kontrast madde verilir. Kontrast maddenin verildiği andan itibaren muhtelif zaman aralıkları ile film çekilir. Zaman aralıkları ilacın böbreklere ulaştığı an, böbreklerde yoğunlaştığı an ve idrar torbasını doldurduğu an olmak üzere 7, 15, 30 ve 45 inci dakikalardır. Özetle, tetkik 1 saat kadar sürmektedir. Ürografide amaç, üriner sistemin yapısı ve fonksiyonları hakkında daha detaylı bilgi edinmektir.Ne Amaçla Yapılır?

Böbreklerin fonksiyonları hakkında bilgi edinmek.
Böbreklerdeki bir pataloji için. Örn. Taş, kist veya tümör gibi patolojiler.
Böbreklerdeki yapısal bozukluklar. Düşük böbrek, gelişmemiş böbrek, at nalı böbrek...
İdrar yollarındaki tıkanmalar, yapısal bozukluklar...
İdrar torbasının tümörleri, prostat büyümeleri gibi... bir çok nedenle ürografi yapılmaktadır.
Kontrast madde ve şua nedeniyle hamilelerin yaptırmaları sakıncalıdır.


hastalıklar